top of page

Skyd som i det vilde vesten

Copenhagen Cowboys tilbyder jer at blive cowboys eller cowgirls for en dag.

Vi tilbyder en anderledes og sjov oplevelse for firmaer, personale-foreninger og private.

 

Westernskydning er en unik og dynamisk skydesport, hvor man skyder med revolvere, rifler og haglgeværer kendt fra det vilde vesten (fra 1850’erne til 1890’erne).

Deltagere skal på tid skyde sig igennem ”Stages”. Hver ”Stage” er en opsætning af stålmål i forskellige størrelser og afstande, som skal skydes i en forudbestemt rækkefølge.

Under arrangementet skydes tre ”Stages”, hver bestående af 17 skud fordelt på tre våben (5 riffel, 10 revolver og 2 haglgevær).

  • Colt Peacemaker Single Action Revolver (caliber .38 special)

  • Winchester Lever Action Rifle (caliber .38 special)

  • Coach Gun (12 gauge)

 

Priser

Arrangementer koster 400,00 kr. pr. person – min. 4 personer.

Ekstra ”Stages” af 17 skud (5 riffel, 10 revolver og 2 hagl), kan tilkøbes for 75,00 kr. pr. stage pr. person.

 

Betalingen sker ved arrangemen-tets start, eller ved forudbetaling via MobilePay 17641.

Vi modtager kontanter og MobilePay.

 

Sikkerhed

Sikkerheden er første prioritet ved al skydning. Hver deltager er under skydningen overvåget af en instruktør, og der vil som oftest også være en instruktør til at svare på spørgsmål fra dem der ikke skyder.

Beskyttelsesbriller og høreværn er påbudt på skydebanen og stilles til rådighed for alle deltagere.

 

Deltagere må ikke indtage alkohol før eller under arrangementet.

Hvis instruktøren mistænker en deltager for at have indtaget alkohol, vil deltageren øjeblikkeligt blive bortvist fra skydebanen.

 

Praktisk

Skydningen foregår udendørs. Tag derfor tøj på, som er varmere end du ellers ville klæde dig til dagens vejr.

Parkering er gratis på skyttecen-teret.

Arrangementet er uden forplejning. Ønsker I mad- og drikkevarer, skal I selv medbringe dette.

 

Tidspunkter

Arrangementer afvikles hovedsageligt søndage, men lørdage er også mulige. I særlige tilfælde kan arrangement muligvis afvikles på en hverdag.

 

Sted

Skydningen foregår på Københavns Skyttecenter, Bane 17, Selinevej 5, 2300 København S.

 

Kontakt

Sheriffen

formand.cphcowboys@gmail.com

bottom of page